O piratach

Siedmiu piratów znalazło kufer zawierający 1000 złotych monet. Według pirackiego zwyczaju, sposób podziału łupu jest następujący:

  1. Najmłodszy członek załogi proponuje podział łupu.
  2. Wszyscy (łącznie z proponującym) głosują czy odpowiada im zaproponowany podział.
  3. Jeśli co najmniej połowa głosujących zakkceptowała propozycję podziału, łup jest rozdzielany według propozycji. W przeciwnym wypadku, piraci zabijają proponującego i powtarzają procedurę (tzn. najmłodszy żywy załogant proponuje podział).

Każdy z piratów:

Ilu piratów przeżyje i jaki będzie ostateczny podział łupu?


Rozwiązanie i źródło

Powrót