O zatrutym winie

Król wyprawia wielkie wesele dla swojej córki. Wesele odbędzie się za tydzień. Zgromadził 746 beczek wina na tę okazję. Jego szpiedzy donieśli, że jedna z beczek została zatruta. Trucizna działa powolij, uaktywnia się tydzień od wypicia. Król może teraz kazać sługom napić się z dowolnej liczby beczek, aby tuż przed weselem zobaczyć który pomarli, i na tej podstawie znaleźć zatrutą beczkę.

W jaki sposób król może znaleźć zatrutą beczkę przed weselem poświęcając co najwyżej 10 sług?


Rozwiązanie