O misjonarzach i kanibalach

Trzech misjonarzy i trzech kanibali chciało przeprawić się przez rzekę. Mieli małą łódź, w której mogły się zmieścić co najwyżej 2 osoby. Kanibale współpracują z misjonarzami i są im posłuszni, ale jeśli po którejś stronie rzeki znajdzie się więcej kanibali niż misjonarzy, to kanibale się nie opanują i zjedzą misjonarza bądź misjonarzy będących w mniejszości. Do ludzi będących po danej stronie rzeki zaliczają się zarówno ludzie stojący na brzegu i w łódce przy brzegu.
W jaki sposób misjonarze powinni zaplanować przeprawę, żeby wszyscy misjonarze i kanibalowie bezpiecznie dotali na drugi brzeg?

Rozwiązanie i źródło
Powrót